AWATSUJI design

Umashi Uruwashi

editorial Umashi Uruwashi 2004
editorial Umashi Uruwashi 2004
photo: Gozen Koshida
editorial Umashi Uruwashi 2004
editorial Umashi Uruwashi 2004
photo: Gozen Koshida
editorial Umashi Uruwashi 2004
editorial Umashi Uruwashi 2004
photo: Gozen Koshida
editorial Umashi Uruwashi 2004
editorial Umashi Uruwashi 2004
photo: Gozen Koshida
editorial Umashi Uruwashi 2004
editorial Umashi Uruwashi 2004
photo: Gozen Koshida
editorial Umashi Uruwashi 2004
editorial Umashi Uruwashi 2004
photo: Gozen Koshida

Client: MIHO MUSEUM
Photo: Gozen Koshida

Other Editorial Works